Wat is beschermingsbewind?Soms is iemand niet meer geheel in staat om de eigen belangen goed te behartigen of om voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om de goederen onder bewind te stellen. Officieel heet de laatst genoemde maatregel 'onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen'.


Meerderjarigen die, door lichamelijke of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden, niet meer in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren, komen in aanmerking voor beschermingsbewind. Dit beschermingsbewind wordt uitgevoerd door de bewindvoerder.


Aanvragen dienen te geschieden door een van onderstaande partijen:

·Klant of betrokkene zelf

·Partner en familie tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen

broers en zussen)

·Rechtbank, Officier van Justitie

·Instantie (zorginstelling of maatschappelijk werk)