Hoe werken wij


Meld u aan voor bewindvoering

Als u uw financiën in de handen van een professional wilt leggen, is een goed wederzijds vertrouwen onmisbaar. Bij BlixemBewind begrijpen we dat als geen ander. Daarom gaat er een zorgvuldige procedure vooraf aan het in bescherming stellen, waarin wij samen met u de beste koers bepalen.


Aanmelden

Om gebruik te maken van de diensten van BlixemBewind kunt u vooraf een e-mail sturen naar info@blixembewind.nl waarin u uw naam, adres en woonplaatsgegevens vermeld. Tevens vermeldt u hierin eventueel de gegevens van uw maatschappelijk werker dan wel begeleider. Vervolgens sturen wij u een intakeformulier toe ( per post of per mail). U vult dit formulier, eventueel met hulp van uw maatschappelijk werker/begeleider, volledig in en stuurt dit op naar:

BlixemBewind Bewindvoering
postbus 1545
5602 BM Eindhoven


Intake

Na ontvangst van uw aanmelding zal er een afspraak gemaakt worden bij u thuis. Samen met u bespreken we uw financiële en persoonlijke situatie en wordt een uitgebreide uitleg gegeven over wat bewindvoering precies in houdt. Na deze afspraak, als beide partijen hebben aangegeven met elkaar verder te willen gaan en alle benodigde stukken zijn ondertekend, zal een aanvraag voor onderbewindstelling bij het Kantongerecht worden gedaan dmv het indienen van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt volledig door ons ingevuld, u ondertekent dit wel zelf.
Er zal een zitting volgen bij het kantongerecht waarbij zowel u als de bewindvoerder aanwezig zullen zijn.

Uitvoering

Na ontvangst van de beschikking door de Rechtbank zal BlixemBewind alle gegevens nog eens goed doornemen. Alle instanties waar u een financiële relatie mee heeft worden vervolgens door ons aangeschreven en op de hoogte gesteld van uw onderbewindstelling. Zij zullen worden verzocht om alle correspondentie in het vervolg aan ons te richten. BlixemBewind gaat vanaf dat moment uw financiële administratie verzorgen.
Naast uw bestaande bankrekening wordt er een nieuwe rekening geopend (de beheerrekening). Hierop wordt uw salaris, uitkering, pensioen en overige inkomsten gestort. Deze rekening wordt door BlixemBewind beheerd. Uw bestaande bankrekening zal worden gebruikt om uw leefgeld op te storten. Het kan ook zijn dat er een nieuwe leefgeldrekening voor u wordt geopend. Dit gebeurd met name als u op uw bestaande rekening een roodstand heeft. Het leefgeld wordt in overleg met u wekelijks aan u uitgekeerd, hiervan kunt u bijvoorbeeld boodschappen doen. U krijgt voor deze rekening ook een pin pas.
De hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van bepaalde factoren en zal, in overleg, met u worden bepaald.

Wij als BlixemBewind zijn verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over uw inkomsten en uitgaven.