Bewindvoering beëindigen

Bewindvoering eindigt bij overlijden van cliënt. Eerder kan dit eindigen wanneer de bewindvoering wordt vervangen door curatele, of wanneer er een verzoekschrift tot opheffing van de bewindvoering aan de kantonrechter wordt gericht en door de kantonrechter wordt gehonoreerd. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn dat men volledig in staat is om de financiën weer zelf te regelen. BlixemBewind behoudt zich het recht voor de Rechtbank te verzoeken de bewindvoering per direct te staken indien cliënt zich niet conformeert aan de procedure.

Op werkwijze bewindvoering vindt u overigens meer informatie. Ook kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen als u meer wilt weten. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-27497539 of per mail: info@blixembewind.nl